Khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng ở Việt Nam

Khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng ở Việt Nam

Shares

Ảnh minh họa

Người Việt quan tâm nhiều đến khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng tăng ở Việt Nam.

Đó là kết quả khảo sát mới nhất của Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới cho thấy 19% người trả lời khảo sát hài lòng với tình hình kinh tế hiện nay, trong lúc 47% lo ngại trước khoảng cách giàu nghèo tăng lên. Tuy vậy, vẫn theo báo cáo, 63% người tham gia khảo sát hy vọng là thế hệ tương lai sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Với 1.600 người được hỏi và báo cáo được đưa ra thì phần lớn người dân ủng hộ mô hình kinh tế thị trường, sở hữu tư nhân, yêu cầu minh bạch trong việc hoạch định và thực thi chính sách.

Một vài chi tiết đáng nói trong cảm nhận của những người được hỏi là hầu như đến 99% tán thành việc chuyển đổi khu vực quốc doanh sang lãnh vực tư doanh.

Điểm quan trọng khác là nhận xét về những sự bất cập trong quá trình chuyển hướng sang nền kinh tế thị trường và trên thực tế hệ thống kinh tế nhà nước và kinh tế thị trường chưa rạch ròi.

:R:

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.