Khi anh ấy cất tiếng hát, cả hội trường gần như câm nín…

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.