Khám phá “từ A đến Z” chiến đấu cơ F-15 của Mỹ (5)

Phiên bản sản xuất hàng loạt đầu tiên của dòng chiến đấu cơ F-15 là F-15A, chế tạo từ 1972-1979.

Khám phá “từ A đến Z” chiến đấu cơ F-15 của Mỹ (5)

Shares

Shares

50 queries in 3.459 seconds.