Hít xà đơn bằng 2 ngón tay trong 1 phút. Có ai làm được như anh ấy?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.118 seconds.