Đông Nhi, Bảo Anh gợi cảm trước 3.000 khán giả

Đông Nhi, Bảo Anh gợi cảm trước 3.000 khán giả

Shares

DongNhi2.jpg
DongNhi3.jpg
DongNhi4.jpg
DongNhi5.jpg
DongNhi6.jpg
DongNhi7.jpg
DongNhi8.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.