Đó là mưa cá mòi nhé các bạn, vậy là ông Murakami viết tiểu thuyết dựa hoàn toàn trên sự thật đấy

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.