Điều chưa biết về xe tăng hạng nặng hiện đại nhất lịch sử

Trang bị pháo chính M-62-T2 cỡ 122mm cùng bộ ổn định hai trục, xe tăng T-10 được coi là cỗ tăng hạng nặng hiện đại nhất trong lịch sử.

Điều chưa biết về xe tăng hạng nặng hiện đại nhất lịch sử

Shares

Shares

66 queries in 4.838 seconds.