Đi học mà được nghỉ nên các em ấy hơi tăng động tí thôi mà

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.