Đây là cá ma chứ làm gì có con nào sống được trong cái hồ này

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.