Đại tá Lê Bá Hùng sẽ hướng dẫn khu trục hạm USS FITZGERALD và USS FORT WORTH ghé thăm Đà Nẵng

Đại tá Lê Bá Hùng sẽ hướng dẫn khu trục hạm USS FITZGERALD và USS FORT WORTH ghé thăm Đà Nẵng

USS Fort Worth LCS3

Theo tin tức vừa nhận được thì HQ Đại tá Lê Bá Hùng sẽ hướng dẫn Khu trục hạm USS FITZGERALD (DDG62) và Khinh tốc hạm USS FORT WORTH (LCS3) ghé thăm Đà Nẵng vào ngày 6 tháng 4 năm 2015. Người Việt thế hệ thứ hai lãnh đạo Hải quân Hoa Kỳ ghé thăm Đà Nẳng.

Nhiệm sở hiện nay cuả Hải quân Đại tá (Navy Captain) Lê Bá Hùng là Chỉ huy phó Hải đội 7 Khu trục hạm (COMDESRON SEVEN – DESTROYER SQUADRON SEVEN COMMAND), thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ (US Pacific Fleet).

1

Hải Quân Đại Tá Lê Bá Hùng Deputy Commodore COMDESRON SEVEN From Jan 2015 to present

Theo haingoaiphiemdam

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

26 queries in 1.834 seconds.