Cư dân ở các thành phố tiếp xúc với không khí có chất lượng kém

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

24 queries in 1.780 seconds.