Chiến hạm Mỹ vào biển Đông, VN nói gì?

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

23 queries in 3.037 seconds.