Cách nông dân săn ngỗng trời vào mùa di cư, săn nhiều thế này thì cả xóm cùng vui

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.