Bệnh nhân “lên cơn” thế này thì bác sĩ và bảo vệ cũng bó tay

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 2.031 seconds.