Bài phát biểu của Dân Biểu Hubert Võ tại “Hội Thảo Chiến Tranh Việt Nam”

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.