Bác tài xế này đúng là có một tinh thần thép mới dám đi con đường thế này

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

26 queries in 1.888 seconds.