Ai đủ can đảm để chơi trò này chắc chơi xong cũng phải đi thay mấy cái quần mất

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.