76.000 tỷ ‘ngâm’ trong nợ thuế

Theo Tổng cục Thuế, tính hết 30/4, các doanh nghiệp, tổ chức trong cả nước nợ 76.000 tỷ đồng thuế, tăng 3.123 tỷ đồng so với cuối năm 2015.

76.000 tỷ ‘ngâm’ trong nợ thuế

Shares

Trong đó, số nợ thuế thuộc ngân sách trung ương là 15.760 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 60.240 tỷ đồng.

Số tiền nợ thuế từ 90 ngày trở lên là 36.729 tỷ đồng; các khoản thuế, phí là 24.594 tỷ đồng; các khoản nợ liên quan về đất là 12.135 tỷ đồng.

Các khoản tiền phạt và tiền chậm nộp là 23.921 tỷ đồng. Số nợ thuế năm 2015 tới nay thu hồi được 14.250 tỷ đồng.  Một số tỉnh thành có số nợ thuế lớn như Hà Nội, Đồng Nai, Đà Nẵng, Bình Dương…

Để thu hồi nợ thuế, Tổng cục Thuế đã giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế cho các địa phương, đồng thời thành lập tổ rà soát và xử lý nợ thuế; rà soát, sửa đổi quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Theo Tiền Phong

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.