3 phụ nữ giương cờ Việt Nam Cộng hòa bị 10 năm tù

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.