Trung Quốc khai trương cây cầu kính dài, cao nhất thế giới.

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE