Trung Quốc khai trương cây cầu kính dài, cao nhất thế giới.

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE