Trung Quốc khai trương cây cầu kính dài, cao nhất thế giới.

0
0

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE