Sức mạnh ngư lôi Status-6 Nga

Nếu được đưa vào trang bị ngư lôi hạt nhân Status-6, Nga sẽ làm thay đổi hoàn toàn khái niệm tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân.

Sức mạnh ngư lôi Status-6 Nga

Shares

Shares

22 queries in 1.936 seconds.