Quốc hội sửa Bộ luật hình sự 2015

0
11

Quốc hội Việt Nam

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đệ trình quốc hội dự án Luật bổ xung sửa đổi một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015.

Sáng hôm qua thừa sự ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Lê Thành Long đã báo cáo dự án sửa đổi cần được chú trọng tới rất nhiều lỗi kỹ thuật cũng như nội dung chưa rõ ràng và hợp lý. Ông Long nhấn mạnh chẳng những việc sửa đổi theo đề nghị của chính phủ sẽ không ảnh hưởng tới các chính sách lớn của nhà nước mà nó còn góp phần chống tội phạm hữu hiệu và chính xác hơn.

Trong 141 điều luật cần sửa đổi bổ xung thì điều 292 quy định về tội danh cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông được yêu cầu bỏ hẳn vì không phù hợp.

Lý do đưa ra là về bản chất thì đây là một tội phạm về kinh tế nhưng lại được đặt ở chương “các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng”.

Bộ trưởng công an Tô Lâm trong vai trò một đại biểu quốc hội cho báo chí biết về bất cập trong việc phân định ma túy đối với tội phạm cũng gây khó khăn cho việc truy tố những con buôn loại thuốc gây nghiện này.

Theo bà Lê Thị Nga Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho biết sở dĩ Bộ luật hình sự năm 2015 quá nhiều sơ sót do thời gian cấp bách, việc tổ chức xin ý kiến nhân dân, chỉnh lý, tiếp thu dự án Bộ luật Hình sự năm 2015 chỉ được thực hiện trong thời gian 6 tháng.

RFA

SHARE