Nga vô hiệu hóa quyết định chuyển giao Crimea năm 1954

0
21

Sơ đồ Crimea.

Các quyết định của các Đoàn Chủ tịch Xô-viết Tối cao CHXHCN Liên bang Xô-viết Nga (RSFSR) và Liên Xô về việc chuyển giao tỉnh Crimea từ thành phần RSFSR sang thành phần CHXHCN Xô-viết Ukraine là không phù hợp Hiến pháp RSFSR và Hiến pháp Liên Xô, Viện tổng công tố Nga trả lời yêu cầu của Chủ tịch đảng “Nước Nga công bằng” (SR) Sergei Mironov.

Văn bản có chữ ký của Phó Tổng công tố viên Nga Sabir Kekhlerov.

“Cả Hiến pháp RSFSR, lẫn Hiến pháp Liên Xô đều không quy định thẩm quyền của các Đoàn Chủ tịch Xô-viết Tối cao RSFRS và Liên Xô về việc xem xét các vấn đề thay đổi quy chế hiến pháp-pháp luật của các nước XHXHCN Xô-viết tự trị nằm trong thành phần các nước cộng hòa liên bang”, Viện Tổng công tố Nga tuyên bố.

“Hiến pháp Liên Xô (Điểm “d”, điều 14) quy định các vấn đề thông qua những thay đổi về đường biên giới giữa các nước cộng hòa liên bang thuộc thẩm quyền của Liên Xô mà đại diện là các cơ quan quyền lực nhà nước và các cơ quan điều hành nhà nước cao nhất của Liên Xô và không quy định thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch Xô-viết Tối cao Liên Xô về vấn đề thay đổi lãnh thổ các nước cộng hòa liên bang (điều 49)”, văn bản tài liệu viết.

“Xét các nội dung kể trên, các quyết định của các Đoàn Chủ tịch Xô-viết Tối cao RSFRS và Liên Xô về việc chuyển giao tỉnh Crimea từ thành phần RSFSR sang thành phần CHXHCN Xô-viết Ukraine là không phù hợp Hiến pháp (Bộ luật cơ bản) của RSFSR và Hiến pháp (Bộ luật cơ bản) của Liên Xô”, tài liệu kết luận.

“Liên quan đến thành phố Sevastopol thì do quy chế hành chính đặc biệt của nó, thành phố này vẫn nằm trong quyền quản lý của RSFSR mặc dù có sự chuyển giao tỉnh Crimea năm 1954 sang thành phần CHXHCN Xô-viết Ukraine. Xô-viết Tối cao Liên bang Nga đã khẳng định điều đó bằng nghị quyết “Về quy chế thành phố Sevastopol” ngày 9/6/1993”, ông Mironov cho biết thêm trên trang Facebook của mình.

Ngày 25/3/2015, lãnh đạo đảng SR, ông Sergei Mironov đã tuyên bố ý định yêu cầu Tổng công tố viên trưởng Nga Yuri Chaika nghiên cứu tính hợp pháp của việc Nikita Khrushchev chuyển giao Crimea cho Ukraine vào năm 1954.

Cần lưu ý là nhân dịp 300 năm Ukraine hợp nhất với Nga, vào năm 1954, nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev với tư cách “dấu hiệu của tình hữu nghị mãi mãi” đã chuyển giao Crimea sang trực thuộc quyền quản lý hành chính của Kiev.

Ngày 16/3/2014, tại Crimea đã diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về quy chế của khu vực tự trị Crimea, hơn 96% số người tham gia đã ủng hộ Crimea gia nhập thành phần Liên bang Nga.

Ngày 21/3/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký Luật về việc phê chuẩn thỏa thuận Crimea và Sevastopol gia nhập thành phần nước Nga, cũng như ký sắc lệnh thành lập vùng liên bang Crimea.

Theo Vietnamdefence