Lái xe tăng, chuyện nhỏ đối với nữ binh sĩ Nga

Theo ước tính Quân đội Nga đang có khoảng 115.000 - 160.000 nữ quân nhân đang phục vụ trong biên chế bao gồm cả các đơn vị chiến đấu, từ các đơn vị lính dù cho đến cả lính xe tăng.

SHARE