Hong Kong tuyên bố dự luật dẫn độ đã chết, dân chưa hài lòng (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt