Hội Chữ Thập Đỏ tới Mozambique ứng cứu nhân đạo sau bão Idai (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt