Hoa Kỳ phí phạm mỗi năm ít nhất $23 triệu tiền thuế khai thác khí đốt

0
7

Một giếng khai thác khí đốt ở Roan Plateau gần thành phố Rifle, Colorado. (Hình: AP/David Zalubowski, File)

Văn Phòng Quản Lý Đất Đai Liên Bang (BLM) thiếu sót thanh tra việc khai thác khí đốt khiến cho mỗi năm chinh quyền mất hàng triệu tiền thuế đồng thời làm tăng thêm khối lượng khí nhà kiếng.

Văn phòng kiểm toán chính quyền (GAO), một cơ quan phi đảng phái, cho biết như vậy qua một bản báo cáo đưa ra hôm Thứ Tư.

BLM, thuộc bộ Nội Vụ, có trách nhiệm giám sát sự khai thác dầu khí trên những lãnh thổ thuộc liên bang và thổ dân da đỏ chuyển nhượng cho các công ty, Công tác của BLM bị tràn ngập vì sự sử dụng kỹ thuật khoan dò mới gọi là hydraulic fracturing hay fracking.

Các công ty khai thác dầu khí phải nạp thuế royalties cho chính quyền về số dầu khí khai thác được, và cũng phải trả lệ phí về lượng khí được phép đốt cháy hay loại bỏ vảo bầu không khí.

Từ 2010, GAO đã thúc giục BLM cập nhât hóa những tiêu hướng về đốt cháy hay loại bỏ khí dư, sau khi nhận ra rằng 40% lượng khí ấy có thể thâu hồi, bán và có giá trị kinh tế. Hầu hết khí được đốt bỏ hay thải ra bầu không khí là methan, một loại khí nhà kiếng có tác dụng gây hại gấp 25 lần carbon dioxide, nhưng lại có thể dễ dàng thâu hồi để sử dụng hơn,

Theo nghiên cứu của GAO, BLM đã ước định thấp số lượng khí do các công ty khai thác dầu khí đốt hay thải và do đó không thâu đủ tiền thuế royalties. Khoảng 20% giếng dầu khí không được BLM thanh tra đầy đủ và từ 2010, chính quyền liên bang mất ít nhất là $23 triệu tiền thuế này mỗi năm

:NV:

SHARE