Đúng một năm ngày hàng chục ngàn người dân Việt Nam biểu tình chống Luật Đặc khu

Theo RFA Tiếng Việt