Động vật cũng biết đau lòng và chôn cất “người thân” tử tế như con người xem mà thấy xót xa quá :(

Shares

Shares

42 queries in 3.639 seconds.