Donald Trump dùng đội quân siêu tàu chiến 350 chiếc làm gì?

 

Đội quân tàu chiến của Mỹ.

Như Stephen Stashwick đã đề cập trong The Diplomat, nhóm vận động hành lang hải quân Mỹ đã hoàn toàn dựa vào lời hứa của Donald Trump để gây sức ép làm tăng quy mô hạm đội tàu lên 350 chiếc.

Hải quân Mỹ là công cụ chính để Mỹ duy trì trật tự thương mại tự do quốc tế, và là một trong những công cụ chính để Mỹ đảm bảo hệ thống liên minh toàn cầu.

Trong suốt chiến dịch tranh cử, Trump luôn chất vấn về nhu cầu của Mỹ trong việc góp phần bảo vệ các đồng minh của mình ở cả Châu Á và Châu Âu. Các báo cáo của Trump về thương mại quốc tế cũng cho thấy có ít sự quan tâm đến việc duy trì trật tự kinh tế toàn cầu.

Trong chuyên mục phân tích “Gathering Storm”, Franz-Stefan Gady chỉ ra hố ngăn cách giữa nhu cầu cho 350 (hoặc 450, hoặc 600) tàu và bản phân tích quan trọng được xem xét trong các kế hoạch chiến lược của Mỹ, cũng như năng lực của kẻ thù Mỹ. Nếu trong bối cảnh cân bằng quân sự toàn cầu, Mỹ không cần đến 350 tàu để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của mình.

Mỹ cũng không cần đến 250 hay 150 tàu, cũng có thể không cần nhiều hơn 50 tàu. Thay vào đó, lực lượng Hải quân Mỹ cần lớn hơn để thực hiện các nghĩa vụ mà Mỹ đã cam kết từ năm 1945, và đặc biệt là từ năm 1991. Bao gồm việc bảo vệ các đồng minh, bảo vệ thương mại quốc tế, và (rộng hơn) bảo vệ trật tự quốc tế. Đây là những vấn đề mà Trump đã nhiều lần thể hiện ít có sự quan tâm.

Thật không may, thực tế đầu tư quốc phòng dưới thời Trump có thể bị xem nhẹ hơn là một bản phân tích chiến lược quan trọng. Trump đã cam kết tài trợ nhiều tiền mặt cho Bộ Quốc phòng để khôi phục lại sức mạnh và làm cho Mỹ vĩ đại trở lại.

Hải quân Mỹ tin rằng những cam kết lâu dài của Mỹ cần đến 350 tàu, hoặc ít nhất thì lực lượng hải quân cũng phải lớn hơn. Sự không ăn khớp có tính chiến lược trong bộ máy chính quyền Trump có cả rủi ro và cơ hội. Nếu Trump thuyết phục được hải quân để có được 350 tàu thì khi Trump kết thúc nhiệm kỳ trong bốn hoặc tám năm nữa thì các tàu sẽ vẫn còn đó để đáp ứng nhu cầu lớn lao về sự hiện diện của Mỹ khắp toàn cầu.

SHARE