Đại sứ ‘từ chức’ vì Mỹ trục xuất hơn 8.000 người gốc Việt

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE