Chính quyền Trump bãi bỏ kế hoạch khí hậu của Obama

Lãnh đạo Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường, Scott Pruitt, tại Washington ngày 26/09/2017.

Lãnh đạo Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Mỹ, ông Scott Pruitt, ngày 10/10/2017, đã ký dự thảo bãi bỏ toàn bộ biện pháp ưu tiên năng lượng sạch trong kết hoạch « Clean Power Plan » của chính quyền tiền nhiệm Obama.

Bãi bỏ « Clean Power Plan » là một lời hứa trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Donald Trump. Đây cũng là bước tiếp theo sau tuyên bố rời Hiệp Định Khí Hậu Paris của chủ nhân Nhà Trắng cách đây vài tháng. Tuy nhiên, quyết định này mang tính chính trị nhiều hơn, vì chưa có hiệu lực ngay lập tức.

Từ Washington, thông tín viên RFI Anne Corpet giải thích :

« “Cuộc chiến chống than đá chấm dứt”, ông Scott Pruitt phát biểu trong tiếng vỗ tay của những người thợ mỏ, đồng thời thông báo dự thảo bãi bỏ kế hoạch của cựu tổng thống Obama về chất lượng không khí.

Kế hoạch Obama nhằm giảm 32% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ nay đến năm 2030 so với năm 2005 bằng cách trao cho các bang quyền tự do hành động trong việc tìm ra các biện pháp để đạt được mục tiêu trên. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa bao giờ được thực thi vì Tòa Án Tối Cao đã ngăn cản việc áp dụng trong khi chờ đợi các tòa án xét đơn kiện của hơn 20 tiểu bang.

Là một chính trị gia nghi ngờ biến đổi khí hậu, lãnh đạo Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường đã hứa đưa ra một quy chế mới thay thế kế hoạch Obama. Các hiệp hội bảo vệ môi trường bắt đầu chuẩn bị kiện ông ra tòa, tuy nhiên, quá trình này sẽ kéo dài.

Trong khi chờ đợi, nhiều nhân vật chủ chốt, thành phố và tiểu bang đã không đợi đến sắc lệnh liên bang để hành động chống biến đổi khí hậu : Ngành công nghiệp đã chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo theo yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản được chính quyền Trump từng bước gỡ dần loạt điều khoản bắt buộc nhằm bảo vệ môi trường ».

RFI

SHARE