Chân giả thông minh giúp người khuyết tật dễ đi lại

0
18

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE