Biểu tình phản đối ông Trump đã bùng phát tại ít nhất 50 thành phố Mỹ

0
13

Ngày 13/11, các cuộc biểu tình đã xảy ra tại ít nhất 13 thành phố trên khắp nước Mỹ để phản đối Tổng thống đắc cử Donald Trump. (Đồ họa: NYT)


Người biểu tình xuống đường ở New York (Ảnh: AP)

Người biểu tình xuống đường ở New York (Ảnh: AP)


Đông đông biểu tình hòa bình ở Oakland, bang California (Ảnh: NYT)

Đông đông biểu tình hòa bình ở Oakland, bang California (Ảnh: NYT)


Trong ngày 12/11, ít nhất 14 thành phố trên khắp nước Mỹ đã chứng kiến các cuộc biểu tình. (Đồ họa: NYT)

Trong ngày 12/11, ít nhất 14 thành phố trên khắp nước Mỹ đã chứng kiến các cuộc biểu tình. (Đồ họa: NYT)


Một cuộc biểu tình phản đối New York tại Los Angeles ngày 12/11. (Ảnh: EPA)

Một cuộc biểu tình phản đối New York tại Los Angeles ngày 12/11. (Ảnh: EPA)


Sơ đồ cho thấy các cuộc biểu tình bùng phát ngày 11/11 tại Mỹ. (Đồ họa: NYT)

Sơ đồ cho thấy các cuộc biểu tình bùng phát ngày 11/11 tại Mỹ. (Đồ họa: NYT)


Một cuộc biểu tình ở New York, Mỹ ngày 11/11 (Ảnh: Getty)

Một cuộc biểu tình ở New York, Mỹ ngày 11/11 (Ảnh: Getty)


Ngày 16/11, người biểu tình phản đối ông Trump đắc cử tổng thống xuống đường ở 16 thành phố. (Đồ họa: NYT))

Ngày 16/11, người biểu tình phản đối ông Trump đắc cử tổng thống xuống đường ở 16 thành phố. (Đồ họa: NYT))


Người biểu tình xuống đường tại New York, Mỹ. (Ảnh: Getty)

Người biểu tình xuống đường tại New York, Mỹ. (Ảnh: Getty)


Một ngày sau khi có kết quả bầu cử, các cuộc biểu tình phản đối ông Trump đắc cử tổng thống đã nổ ra đồng loạt tại 25 thành phố. (Đồ họa: NYT)

Một ngày sau khi có kết quả bầu cử, các cuộc biểu tình phản đối ông Trump đắc cử tổng thống đã nổ ra đồng loạt tại 25 thành phố. (Đồ họa: NYT)

SHARE