Bán tên lửa rởm cho Indonesia, Trung Quốc “đem con bỏ chợ”

0
27