Vũ khí khác lạ trong duyệt binh ngày 9/5 ở Vladivostok

Khác với ở Quảng trường Đỏ, Moscow, dàn vũ khí chủ đạo trong cuộc duyệt binh ngày 9/5 ở Vladivostok chủ yếu thuộc về hải quân.

Vũ khí khác lạ trong duyệt binh ngày 9/5 ở Vladivostok

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.