Thủ lãnh khối thiểu số tại Hạ Viện Mỹ sắp công du Việt Nam

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

61 queries in 0.517 seconds.