Thủ lãnh khối thiểu số tại Hạ Viện Mỹ sắp công du Việt Nam

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.