Thì ra đây là cách mà cha sứ ban phước Nhưng có vẻ ban phước hơi bị căng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.