Thật không thể tin là lại dám làm chuyện này ở giữa đường đông xe @@

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.