Thanh niên bổ “con gián khổng lồ” ra ăn, tưởng k ngon ài dè ngon k tưởng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

31 queries in 4.084 seconds.