Súng to, gái đẹp… ôi hạnh phúc của một thằng tỷ phú chỉ có thế

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.