Mới tí tuổi đầu mà đã biết troll bố. Thằng con có hiếu đây rồi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.