Khung hỗ trợ không động cơ giúp đi bộ dễ dàng hơn

Shares

Theo VOA Tiếng Việt
 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.