Không quân Anh hết kiên nhẫn với IS, dùng bom “khủng” nhất

Cõ lẽ Không quân Anh đã hết kiên nhẫn với phiến quân IS khi phải sử dụng tới cả loại bom lớn nhất trong kho của mình.

Không quân Anh hết kiên nhẫn với IS, dùng bom “khủng” nhất

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.