Khám phá đặc nhiệm Navy SEALs của Hải quân Thái Lan

Hải quân Thái Lan cũng sở hữu đội đặc nhiệm Navy SEALs đặc biệt tinh nhuệ được trực tiếp lực lượng SEALs danh tiếng của Hải quân Mỹ huấn luyện.

Khám phá đặc nhiệm Navy SEALs của Hải quân Thái Lan

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.