Kết luận thanh tra vụ nhím “chạy nhầm” vào nhà quan

UBND huyện Quế Sơn đã có kết luận thanh tra về việc nhím của chương trình nông thôn mới hỗ trợ người dân phát triển kinh tế “chạy nhầm” vào nhà cán bộ xã Quế Long.

Kết luận thanh tra vụ nhím “chạy nhầm” vào nhà quan

Shares

Theo kết luận của UBND huyện Quế Sơn, tháng 6/2011, UBND huyện Quế Sơn đã phân bổ về cho xã Quế Long 325 triệu đồng để thực hiện chương trình “nông thôn mới” hỗ trợ người dân sản xuất.

Sau đó UBND xã Quế Long lập đề án nuôi nhím thương phẩm nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia đình. Nhưng khi triển khai thực hiện, UBND xã Quế Long và Ban Quản lý đề án đã không thông báo công khai cho dân biết.

Như PV đã phản ảnh, có 3 cán bộ xã Quế Long (huyện Quế Sơn) nhận nuôi nhím gồm ông Trần Hữu Sáu (Phó bí thư Đảng ủy xã) và ông Đỗ Văn Kiên (Chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp) mỗi người nhận 5 con; còn ông Đỗ Đình Hùng (Phó chủ tịch UBND xã) nhận 6 con. Việc cán bộ xã tự nhận nhím để nuôi một cách không minh bạch, gây dư luận không tốt ở địa phương.

Ông Lê Tấn Trung, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, yêu cầu các ngành chức năng của huyện nhanh chóng thành lập hội đồng kỷ luật để tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm.

Theo đó, UB huyện giao Phòng Nội vụ hướng dẫn UBND xã Quế Long tiến hành kiểm điểm, xử lý tập thể UBND, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới và các cá nhân sai phạm theo quy định; tham mưu thành lập hội đồng kỷ luật của huyện tiến hành kiểm điểm, xử lý tập thể, cá nhân sai phạm ở xã Quế Long, báo cáo về huyện trước ngày 5/5.

Chủ tịch UB huyện Quế Sơn – Lê Tấn Trung giao Phòng Nông nghiệp huyện (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo nông thôn mới của huyện) tổ chức kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo cơ quan tham mưu Ban chỉ đạo, thành viên Ban chỉ đạo phụ trách và cán bộ được phân công nhiệm vụ để xảy ra sai phạm.

Đặc biệt, theo quyết định của Chủ tịch huyện Quế Sơn, yêu cầu xã Quế Long tiếp tục triển khai thực hiện mô hình chăn nuôi nhím; thông báo rộng rãi cho nhân dân biết mô hình chăn nuôi này, nếu có người nhận nuôi thì thu hồi và giao nhận nhím chăn nuôi theo phương án đã phê duyệt, nếu không có hộ nhận nuôi thì 3 hộ nêu trên có trách nhiệm tiếp tục chăn nuôi nhím theo phương án đã được duyệt, đảm bảo phát huy hiệu quả của mô hình.

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.