Hóa ra định luật Con cờ hó và thằng oxin là có thật bảo sủa cũng sủa luôn thì thanh niên lên Thần rồi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.