Em ấy khẳng định là hàng thật nhưng mình không tin lắm, các bạn thì sao ???

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.