Độ chính xác tên lửa Nga bắn xa 4.500km

Dù có tầm bắn đạt tới 4.500km nhưng tên lửa hành trình Kh-101 có độ chính xác gần như tuyệt đối, độ sai lệch tối đa chỉ 7m.

Độ chính xác tên lửa Nga bắn xa 4.500km

Shares

Shares

47 queries in 3.896 seconds.