Di chúc Hồ Chí Minh bị cắt những đoạn nào

Shares

Theo BBC Tiếng Việt

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.